خانه / اس‌ام‌اس / سخنان آندره ژید

سخنان آندره ژید

André-Gide

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

هرچه بالاتر روی

از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند

مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

بهتر است برای چیزی که هستی مورد نفرت باشی

تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند، آن را انجام نده

حرف هایی هست که دیگران هم می توانند بزنند، آن را بیان نکن

و چیزهایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس!

کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

به نظر من ما روزی خواهیم مرد که

نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم

و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند

اما خردمندانه نوشته شده اند

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش

و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

همه چیز پیش تر گفته شده

اما چون کسی گوش نکرده

دوباره برمی گردیم و تکرارش می کنیم

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

مجازاتی در جهنم وجود ندارد

جز اینکه مجبوری کارهای ناتمام را تمام کنی

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

همه ‏ی قطرات این چشمه‏ ی بزرگ الهی برابر و هم‏سنگند

و اندکی از آن مستی ما را کفایت می‏ کند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می ‏سازد

سخنان آندره ژید

Sokhanan André Gide

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*