خانه / اس‌ام‌اس / جملات کوتاه آندره موروا

جملات کوتاه آندره موروا

André-Maurois

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد

به تندرستی و سلامت وابسته است

در بسیاری

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

از زمان ها پیرمردان بهتر از جوانان

راه و رسم فرمان دادن و اداره کردن را می دانند

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

مردمی که آرام تر و کندتر پیر می شوند

آنهایی هستند که با فرهنگ و فرزانگی دلیل و برهان زندگانی را درک نموده اند

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست

بلکه در بی علاقگی روحی است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

دگرگونی های پرشتاب و نوآوری های شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است

و استقامت و پایداری ثبات و استحکام سنن و عادت ها دلیل بر حیثیت و شرف پیری است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که

طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست

بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

طوفان درد و تباهی را آشکار ساخته

اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

آزادی یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست

بلکه یک پیروزی مورد پسند است که

باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

یک مدیر پر توقع و جدی

همیشه بیش از یک مدیر سهل انگار و سست

مورد علاقه و محبت زیردستان است

جملات کوتاه آندره موروا

Jomlat Kutah André Maurois

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*