خانه / اس‌ام‌اس / جمله های آندره موروا

جمله های آندره موروا

André-Maurois

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی کند

اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می کند

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

در دنیا عده ی اندک شماری

یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد

باید گشت و این ها را یافت

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

گاهی عامل زمان آنقدر مهم است که باید تنها عامل روشن

و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

خونسردی

بزرگترین صفت برای کسی است که

امر فرماندهی را بر عهده گرفته است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مدیر خوب می داند که

هیچ نتیجه ی مطلوبی هیچ گاه به دست نخواهد آمد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

یک مدیر حقیقی هیچ گاه گمان و باور ندارد که یک هدف که برآورده شد

دیگر همه ی کارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

برای همگان

حکومت کردن بر خانه از هر جای دیگر

و هر امر دیگری دشوارتر است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

نخستین ویژگی مورد نیاز یک مدیر

داشتن اراده است

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

هیچ کاری ممکن نیست برای مملکت انجام گیرد

مگر اینکه هوی و هوس و خواهش های نفسانی و هیجان های روحی

مانند عشق و خشم و جز آن در امور مملکتی راه نداشته باشد

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

مرد اگر نمی خواهد در مرحله ی عشق و محبت خسته شود

باید با حسن نیت

اهمیت مقامی را که عشق در زندگانی و حیات یک زن دارد درک کند

جمله های آندره موروا

Jomlehaye André Maurois

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*