خانه / اس‌ام‌اس / آثار ارزشمند آندره موروا

آثار ارزشمند آندره موروا

André-Maurois

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هرم ها از رأس ساخته می شود

و چیزی که در معماری بسیار خطرناک است

در اداره ی امور عمومی آسان به نتیجه می رسد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد

دچار آشفتگی و بی نظمی می شود

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

کار از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

شعر گونه ای از حالت تاثر و هیجان است که در آن حالت

آرامش و سکون به انسان دست می دهد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

صرف داشتن موهبت و استعداد کافی نیست

زیرا اگر آن را به حال خود رها کنند عقیم می ماند

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد کرد

باید که مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه که طبع و اندیشه ی ما می پسندد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

یک پیرمرد بدون اندوه و با نشاط

هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

عشق پیرانه سر

نیز می تواند آن قدر مؤثر و گیرا و همان اندازه صادقانه و صمیمانه باشد

که مهرورزی ایام جوانی صادقانه و صمیمانه و مؤثر و گیرنده است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

هر عملی که برای جوان گردانیدن

و بازدارندگی از آشکار شدن پیری باشد

یک عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری

که در پایان زندگانی ما یعنی دوره ی نیکبختی

و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد

آثار ارزشمند آندره موروا

Asra Arzeshmand André Maurois

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*